Solicitarea informațiilor de interes public 2022-11-04T10:39:57+02:00

SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Un principiu fundamental al relațiilor între persoane și autoritățile publice este accesul liber la informațiile de interes public .

Asigurarea acestui acces la informațiile de interes public este reglementată de către Legea 544/ 2001 privind liberul acces  la informațiile de interes public și de HG 123 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 / 2001.

Conform legii, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități/instituții publice, indiferent de suportul, de forma sau de modul de exprimare a informației;

Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” publică, în conformitate cu art 5 din lege, din oficiu, pe acest site , următoarele informații:

Actul normativ de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare;   Structura organizatorică ; Program de funcționare ; Coordonatele de contact ale instituției publice;  Bugetul și bilanțul contabil.

Site-ul cuprinde și alte informații de interes public privind activitatea instituției.

În secțiunea Modele/ formulare tipizate se găsesc modele de cerere de informații de interes public, precum și modele de reclamație administrativă dacă persoana se consideră vătămată privind accesul la informații de interes public.

Vezi lista de cereri/formulare tipizate

    Prin trimiterea mesajului am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

    [recaptcha]