Acte necesare/Criterii de departajare 2020-06-23T13:47:27+00:00

Regulament înscrieri la creşele din subordinea Direcţiei Creşe

 

 1. Anunț important
 2. Criterii de departajare
 3. Actele necesare pentru înscrierea copilului la creșă

                                              1.   ANUNȚ

Capacitatea de a oferi servicii de îngrijire a copiilor la creșele din subordinea Direcției Creșe este de 971 de locuri. Pentru anul școlar 2020-2021 Direcția Creșe are deja reînscriși un număr de 370 de copii (din anul școlar 2019-2020).

Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2020-2021 în condiții de funcționare la capacitate normală este de 601 de locuri.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, normele impuse pentru redeschiderea activității impun reducerea numărului de copii, astfel încât capacitatea este redusă doar la nivelul celor reînscriși.

S-a decis totuși realizarea procedurii de înscriere prin demararea primei etape: evaluarea dosarelor. Astfel, în măsura în care se vor relaxa măsurile impuse vom putea admite copiii din liste, în ordinea punctajului obținut la aceste înscrieri. Dosarele de înscrieri depuse vor fi evaluate conform criteriilor, vor fi acordate punctajele aferente fără însă a se menționa admis/respins. Listele se vor păstra în eventualitatea eliberării unor locuri ocupate de către copiii reînscriși sau în urma relaxării măsurilor impuse referitoare la limitarea numărului de copii la grupe.

Sperăm ca în septembrie 2020 să avem reglementat numărul maxim de copii la grupă pentru anul școlar 2020-2021.

 

                                                   2. CRITERII DE DEPARTAJARE:

    1. Situaţia ocupaţională a părinţilor:

a) Ambii părinţi să aibă loc de muncă – 10 (5+5) puncte

b) Un părinte lucrează – 5 puncte

iar al doilea părinte Contract de muncă suspendat  0-5 puncte, calculate astfel:

 • reluarea activității înainte de luna octombrie 2020 – 5 puncte
 • reluarea activității din luna octombrie 2020 – 4 puncte
 • reluarea activității din luna noiembrie 2020 – 3 puncte
 • reluarea activității din luna decembrie 2020 – 2 puncte
 • reluarea activității din luna ianuarie 2021 – 1 punct
 • reluarea activității dupa 1 februaruarie 2021 – 0 puncte

c) Părintele unic să aibă loc de muncă – 10 puncte

părinte unic cu raport de muncă suspendat – 0-10 puncte, calculate astfel:

 • reluarea activității înainte de luna octombrie 2020 – 10 puncte
 • reluarea activității din luna octombrie 2020 – 8 puncte
 • reluarea activității din luna noiembrie 2020 – 6 puncte
 • reluarea activității din luna decembrie 2020 – 4 puncte
 • reluarea activității din luna ianuarie 2021 – 2 puncte
 • reluarea activității dupa 1 februaruarie 2021 – 0 puncte

Punctajul se acordă pe baza datelor cuprinse în adeverința de serviciu sau în decizia de suspendare a contractului individual de muncă.

În cazul reînceperii activității înainte de data stabilită prin decizia de suspendare, punctajul se acordă conform datelor înscrise în cererea aprobată de conducerea societății/instituției (se va preciza data de reîncepere a activității).

 1. Număr copii în întreţinere, în afara celui pentru care se solicită înscrierea:

1 copil – 1 puncte

2 copii – 2 puncte

3 copii şi mai mulţi de 3 copii – 3 puncte

 1. Domiciliul părinților

Domiciliul stabil în Iași: mama – 6 puncte

Domiciliul stabil în Iași: tata – 6 puncte

Domiciliul stabil în Iași părinte unic – 12 puncte

Viză reședință: mama – 2 puncte

Viză reședință: tata – 2 puncte

Viză reședință: părinte unic – 4 puncte

Municipiul Iași a fost împărțit în 11 zone, care cuprind toate creșele existente în prezent.

Arondarea este următoarea:

– Creșa nr. 1 (după redeschidere) – Bularga – Zona Industrială

– Creṣa nr. 2 – Frumoasa – Bucium

– Creṣa nr. 6 – Centru

– Creṣa nr. 8 – Moara de Vânt – Tătărași – Aviației

– Creṣa nr. 9 – Alexandru cel Bun

– Creṣa nr. 10 – Centru

– Creṣa nr. 14 – Copou – Păcurari

– Creṣa nr. 15 – Galata – Mircea cel Bătrân

– Creṣa nr. 19 – Nicolina – CUG

– Creṣa nr. 24 – Dacia

– Creṣa nr. 25 – Păcurari

– Creṣa Municipală – Țicău – Sărărie

Dacă într-o creșă vor rămâne locuri libere după ce vor prelua solicitările din zona arondată, atunci acestea vor fi folosite pentru soluționarea cererilor din alte zone, în funcție de criteriile menționate.

Înscrierile pentru Creșa nr. 1 se vor face astfel: completați cererea cu prima opțiune Creșa 1, dar depuneți dosarul la creșa care reprezintă a doua opțiune, în funcție de zona preferată. După redeschidere veți fi distribuiți la Creșa nr. 1.

      4. Alte criterii pentru care se acordă puncte

Fraţi înscrişi în aceeaşi creşă – 1 punct

Fraţi înscrişi în grădiniţa din proximitatea creşei – 1 punct

Copii gemeni/tripleţi (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 1 punct

Bunicii  indisponibili – 2 puncte

Pentru a beneficia de cele două puncte este necesar să se facă dovada că niciun bunic nu este disponibil pentru a sta cu minorul, din următoarele posibile motive: sunt angajați, suferă de probleme grave de sănătate, decedați, nu locuiesc în Muncipiul Iași. Dovada acestei situaţii se va face cu înscrisuri: copii după cărţile de identitate, certificate de deces sau de handicap, în funcţie de situaţie.

 

IMPORTANT!

 1. Pentru evitarea situațiilor în care sunt folosite vize de reședință în mod abuziv și se declară un domiciliu fictiv, la înscriere se va verifica corespondența dintre adresa din cartea de identitate, titularul de drept al locuinței de la acea adresă și calitatea pe care o deține posesorul de viză de reședință cu proprietarul locuinței. Această verificare va fi efectuată atât în bazele de date ale Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale și ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, respectând normele și condițiile privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă aceste date nu se corelează, atunci dosarul va fi respins.
 2. La aceste înscrieri NU se solicită certificat fiscal!!!!
 3. Admiterea se va face la creșa la care s-a depus dosarul sau la cea care reprezintă a doua opțiune.
 4. În situația părinților care reîncep activitatea după data de 31 ianuarie 2021, dosarul va fi acceptat, se va puncta conform criteriilor de mai sus și vor fi înscriși pe lista de așteptare.
 5. Având în vedere că toate creșele aparțin Municipiului Iași, vor avea întâietate la ocuparea locurilor cetățenii cu domiciliul în Municipiul Iași. Cu toate acestea, în cazul în care rămân locuri libere, vor fi acceptate dosarele părinților care nu au domiciulul în Iași confom punctajului obținut.

 

Condiţii eliminatorii:

a) Nu pot fi înscrişi/reînscrişi la creşă copiii care urmează să împlinească 4 ani în timpul anului şcolar pentru care se face înscrierea/reînscrierea. Nu vor primi loc la creșă copiii care vor împlini 4 ani până în data de 31 august 2021.

b) Ambii părinţi fără loc de muncă/părinte unic fără loc de muncă

IMPORTANT!!!!!

Pentru anul școlar 2020-2021 cazurile de risc educațional care se vor încadra în criteriile stabilite prin proiectul european cu finațare nerambursabilă POCU – „Școala DA!” vor putea beneficia, în limita locurilor disponibile, de un loc la Creșa nr. 14, str. Toma Cozma nr. 5A.

Criteriile de admitere au în vedere în special părinții care sunt studenți, elevi, familiile monoparentale, familiile cu venituri mici, au dizabilități sau cerințe educaționale speciale, sunt instituționalizați, provin din familii în care unul dintre părinți sau ambii sunt plecați de acasă, sunt remigrați, provin din familii cu un nivel scăzut de educație al părinților etc.

                                             3. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREŞĂ:

 1. Cererea de înscriere ( formular tipizat CI 2020).
 2. Adeverinţă de tip serviciu (formular tipizat AS 2020 de descărcat de pe site) pentru fiecare dintre părinţi sau decizia anuală de impunere pentru PFA (aceste documente atestă faptul că părinții au loc de muncă).
 3. Copie de pe certificatul de naştere al copilului.
 4. Copia după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
 5. Copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, adeverințe de la grădiniță pentru frați şi, după caz, copie a hotărârii de plasament sau de încredinţare în vederea adopţiei.
 6. Copia Certificatului de deces/sentinţei de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pentru părintele unic/hotărâre de plasament.
 7. Copia sentinţei de încredinţare a copilului.
 8. Copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie).
 9. Pentru părinții aflați în concediul de îngrijire copil care doresc reîntoarcerea la serviciu înainte de finalizarea concediului se va depune o Cererea aprobată de conducerea societății/instituției în care se va preciza data de reîncepere a activității (formular tipizat CR 2020 de descărcat de pe site).
 10. Declarația pe proprie răspundere privind adresa de domiciliu (formulat tipizat DA 2020 de descărcat de pe site)
 11. Alte acte justificative în funcţie de situaţia descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctajul acordat conform criteriilor.
 12. Dosar carton cu şină

Notă: formularele tipizate se descarcă pe site-ul Direcției Creșe din secțiunea Informații de interes public Modele de cereri/Formulare tipizate: https://directiacrese-iasi.ro/modele-de-cereri-formulare-tipizate/

 

 

INFORMAȚII înscrieri

Prin trimiterea mesajului am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.