Acte necesare/Criterii de departajare 2022-11-04T09:57:59+02:00

REGULAMENT ÎNSCRIERI LA CREŞELE DIN SUBORDINEA CREȘEI MUNICIPIULUI IAȘI „SFÂNTA MARIA”

      I. CRITERII DE DEPARTAJARE:

 

 1. Situaţia ocupaţională a părinţilor:

a) Ambii părinţi să aibă loc de muncă – 10 (5+5) puncte

b) Un părinte lucrează – 5 puncte

iar al doilea părinte Contract de muncă suspendat  0-5 puncte, calculate astfel:

 • reluarea activității înainte de luna octombrie 2022 – 5 puncte
 • reluarea activității din luna octombrie 2022 – 4 puncte
 • reluarea activității din luna noiembrie 2022 – 3 puncte
 • reluarea activității din luna decembrie 2022 – 2 puncte
 • reluarea activității din luna ianuarie 2023 – 1 punct
 • reluarea activității dupa 1 februaruarie 2023 – 0 puncte

c) Părintele unic să aibă loc de muncă – 10 puncte

părinte unic cu raport de muncă suspendat – 0-10 puncte, calculate astfel:

 • reluarea activității înainte de luna octombrie 2022 – 10 puncte
 • reluarea activității din luna octombrie 2022 – 8 puncte
 • reluarea activității din luna noiembrie 2022 – 6 puncte
 • reluarea activității din luna decembrie 2022 – 4 puncte
 • reluarea activității din luna ianuarie 2023 – 2 puncte
 • reluarea activității dupa 1 februaruarie 2023 – 0 puncte

Punctajul se acordă pe baza datelor cuprinse în adeverința de serviciu sau în decizia de suspendare a contractului individual de muncă.

În cazul reînceperii activității înainte de data stabilită prin decizia de suspendare, punctajul se acordă conform datelor înscrise în cererea de reluare a activității, aprobată de conducerea societății/instituției (se va preciza data de reîncepere a activității).

 1. Număr copii în întreţinere, în afara celui pentru care se solicită înscrierea:

1 copil – 1 punct

2 copii – 2 puncte

3 copii şi mai mulţi de 3 copii – 3 puncte

 1. Domiciliul părinților

Domiciliul stabil în Iași: mama – 6 puncte

Domiciliul stabil în Iași: tata – 6 puncte

Domiciliul stabil în Iași părinte unic – 12 puncte

Viză reședință: mama – 2 puncte

Viză reședință: tata – 2 puncte

Viză reședință: părinte unic – 4 puncte

Municipiul Iași a fost împărțit în 11 zone, care cuprind toate creșele existente în prezent.

Arondarea este următoarea:

– Creșa nr. 1– Bularga – Zona Industrială

– Creṣa nr. 2 – Frumoasa – Bucium

– Creṣa nr. 6 – Centru

– Creṣa nr. 8 – Moara de Vânt – Tătărași – Aviației

– Creṣa nr. 9 – Alexandru cel Bun

– Creṣa nr. 10 – Centru

– Creṣa nr. 14 – Copou – Păcurari

– Creṣa nr. 15 – Galata – Mircea cel Bătrân

– Creṣa nr. 19 – Nicolina – CUG

– Creṣa nr. 24 – Dacia

– Creṣa nr. 25 – Păcurari

– Creṣa Municipală – Țicău – Sărărie

Dacă într-o creșă vor rămâne locuri libere după ce vor prelua solicitările din zona arondată, atunci acestea vor fi folosite pentru soluționarea cererilor din alte zone, în funcție de criteriile menționate.

 

 1. Alte criterii pentru care se acordă puncte

Fraţi înscrişi în aceeaşi creşă – 1 punct

Fraţi înscrişi în grădiniţa din proximitatea creşei – 1 punct

Copii gemeni/tripleţi (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 1 punct

Bunicii  indisponibili – 2 puncte

Pentru a beneficia de cele două puncte este necesar să se facă dovada că niciunul din cei 4 bunici nu este disponibil pentru a sta cu minorul, din următoarele posibile motive: sunt angajați, suferă de probleme grave de sănătate, decedați, nu locuiesc în Muncipiul Iași. Dovada acestei situaţii se va face cu înscrisuri: copii după cărţile de identitate, certificate de deces sau de handicap, în funcţie de situaţie.

 

IMPORTANT!

a) Pentru evitarea situațiilor în care sunt folosite vize de reședință în mod abuziv și se declară un domiciliu fictiv, la înscriere se va verifica corespondența dintre adresa din cartea de identitate, titularul de drept al locuinței de la acea adresă și calitatea pe care o deține posesorul de viză de reședință cu proprietarul locuinței. Această verificare poate fi efectuată atât în bazele de date ale Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale, cât și ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, respectând normele și condițiile privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă aceste date nu se corelează, atunci dosarul va fi respins.

b) La aceste înscrieri NU se solicită certificat fiscal!!!!

c) Admiterea se va face la creșa la care s-a depus dosarul sau la cea care reprezintă a doua opțiune, dar în funcție de locurile disponibile pot fi oferite și alte variante de creșe.

d) În situația părinților care reîncep activitatea după data de 31 ianuarie 2023, dosarul va fi acceptat, se va puncta conform criteriilor de mai sus și vor fi înscriși pe lista de așteptare.

e) Având în vedere că toate creșele aparțin Municipiului Iași, vor avea întâietate la ocuparea locurilor cetățenii cu domiciliul în Municipiul Iași. Cu toate acestea, în cazul în care rămân locuri libere, vor fi acceptate și dosarele părinților care nu au domiciulul în Iași, în ordinea punctajului obținut.

 

Condiţii eliminatorii:

a) Nu pot fi înscrişi/reînscrişi  în anul școlar 2022-2023 (septembrie 2022-iulie 2023) copiii care urmează să împlinească 3 ani până la data de 31 august 2022. Copiii care împlinesc 3 ani în timpul anului școlar vor putea continua să frecventeze creșa până la finalizarea anului școlar.

b) Ambii părinţi fără loc de muncă/părinte unic fără loc de muncă.

 

     II. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREŞĂ:

 1. Cererea de înscriere ( formular tipizat CI-2022).
 2. Adeverinţă de tip serviciu (formular tipizat AS-2022 de descărcat de pe site) pentru fiecare dintre părinţi sau decizia anuală de impunere pentru PFA (aceste documente atestă faptul că părinții au loc de muncă). Documentele emise de către alte state vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.
 3. Copie de pe certificatul de naştere al copilului.
 4. Copia după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
 5. Copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, adeverințe de la grădiniță pentru frați şi, după caz, copie a hotărârii de plasament sau de încredinţare în vederea adopţiei.
 6. Copia Certificatului de deces/sentinţei de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pentru părintele unic/hotărâre de plasament.
 7. Copia sentinţei de încredinţare a copilului.
 8. Copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie).
 9. Pentru părinții aflați în concediul de îngrijire copil care doresc reîntoarcerea la serviciu înainte de finalizarea concediului se va depune o Cererea aprobată de conducerea societății/instituției în care se va preciza data de reîncepere a activității (formular tipizat CR-2022 de descărcat de pe site).
 10. Declarația pe proprie răspundere privind adresa de domiciliu (formular tipizat DA-2022 de descărcat de pe site)
 11. Alte acte justificative în funcţie de situaţia descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctajul acordat conform criteriilor.
 12. Dosar carton cu şină

Dosarele pot fi depuse și de către o persoană împuternicită prin procură notarială.

Notă: formularele tipizate se descarcă pe site-ul Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” din secțiunea Informații de interes public Modele de cereri/Formulare tipizate: https://directiacrese-iasi.ro/modele-de-cereri-formulare-tipizate/

Regulament înscrieri 2022

  Prin trimiterea mesajului am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

  [recaptcha]