Loading...
Acasă 2022-11-04T10:19:18+02:00

CREȘA MUNICIPIULUI IAȘI „SFÂNTA MARIA”

Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria”, este o instituție publică specializată în servicii de educație timpurie antepreşcolară care oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie pentru copiii de vârstă antepreşcolară. Este organizată ca institutie publicã de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași, înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local 56/2003.

Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” are în subordine 12 creșe pe raza Municipiului Iași. Creșele sunt organizate în regim de program prelungit.  Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar 06,00 -18,00.

FACILITĂȚI OFERITE DE CREȘE

Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” depune eforturi permanente pentru ca, în creșele noastre, să se asigure un mediu adecvat pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor dumneavoastră.

Reperele principale privind condițiile oferite în creșele noastre sunt :

 • Mediu ambiental atractiv și protector
 • Alimentația adaptată copiilor mici, gătită în bucătărie proprie.
 • Stare de sănătate monitorizată permanent

Detalii privind condițiile de îngrijire și educare a copiilor în creșele noastre se regăsesc în articolul  Facilitățile creșelor noastre .

 • VALORILE NOASTRE

  În mediul potrivit, fiecare copil se poate dezvolta armonios !

  Viziunea aceasta derivă din nevoia de îngrijire și educare a copilului vizând următoarele aspecte:

  • Creșterea armonioasă a copilului: fizic , psihic și intelectual;
  • Climatul de joacă să stimuleze interacțiunea și empatia cu semenii săi;
  • Un copil manierat se va remarca în orice societate și se va integra în orice grup mult mai ușor.

  Creșa este locul copilului unde, în timp ce se joacă învață despre viață și societate. Aici imaginația sa se întâlnește cu personaje din povești și cu poveștile altor copii . La creșă copilul capătă încredere în el, își satisface curiozitatea și îi crește nivelul de empatie și compasiune. Alimentația adaptată vârstei îi asigură creșterea fizică armonioasă  Familiarizarea cu sensul noțiunilor de : bine-rău, permis-interzis, minciună-sinceritate, drept-nedrept, etc reprezintă baza formării unei conduite morale și civice reale pentru viitorul OM.

  Valorile noastre fundamentale sunt:

  • Toleranța
  • Considerația și respectul față de sine
  • Bunele maniere
  • Suportul emoțional

  Misiunea noastră este asigurarea nevoii copilului de protecție, securitate, dragoste și educarea în spiritul valorilor reale ale omenirii.

  • Asigurarea serviciilor de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor cetăţenilor din Municipiul Iaşi, pe perioada orelor de serviciu.
  • Crearea unui microclimat corespunzător, care să le ofere copiilor confort fizic şi psihic, siguranță, protecție și îngrijire;
  • Reabilitarea clădirilor existente în care se desfăşoară activitatea de creşă, pentru asigurarea tuturor condiţiilor de siguranţă şi confort.
  • Creşterea numărului de locuri în creşe prin recompartimentare, reabilitare spaţii creşe existente, pentru a veni în sprijinul cererii crescute din partea părinţilor.
  • Educarea și îngrijirea copiilor într-un context de solidaritate comunitară indiferent de statutul social, venit, etnie și religie, printr-o abordare convergentă a copilului;
  • Stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;
  • Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;
  • Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activităti de grup specifice vârstei.

  Știi tu ce înseamnă să fii copil ?

  Înseamnă să crezi în dragoste

  Să crezi în frumusețe,

  Să crezi în credință.

  Înseamnă să fii atât de mic, încât spiridușii să ajungă să-ți șoptească la ureche,

  Înseamnă să transformi bostanii în calești și șoriceii în telegari,

  Josnicia în noblețe și nimicul în orice,

  Căci orice copil poartă o zână- nașă în sufletul lui.

  Francis Thompson

  Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai

  Henry Ward Beecher

  Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.

  Francesco Orestano